top of page
Etsi
  • Writer's pictureJiri Mäntysalo

Vastuu ympäristöstä kuuluu kunnillekin

Ympäristökriisin torjunta vaatii toimia myös kunnilta, vaikka helposti asiaa tulee ajatelleeksi lähinnä vain valtakunnallisesta ja maailmanlaajuisesta perspektiivistä. Asian tarkastelemisessa niistä perspektiiveistä ei ole sinänsä mitään väärää, sillä harvoin edes kuntapoliitikot ottavat julkisesti kantaa ympäristöasioihin. Tämä käsitys on kuitenkin syytä muuttaa, sillä onhan ympäristökriisi kaikkia koskettava asia, joka vaikuttaa ja tulee vaikuttamaan negatiivisesti kaikkialla maailmassa.


Kunnissa voidaan toimia sekä konkreettisilla valinnoilla että muun muassa tekemällä yhteistyötä muiden kuntien, ympäristöjärjestöjen ja -aktivistien kanssa, vetoamalla muihin kuntiin, kuntalaisiin ja päättäjiin sekä järjestämällä ympäristöteemaisia tilaisuuksia, tempauksia ja kampanjoita.


Huomionarvioista on, mihin toimiin ryhdytään kuntien yksiköissä ja palveluissa; esimerkiksi kouluissa, päiväkodeissa ja vanhainkodeissa. Näissä tilanteissa kunnilla on tilaisuus tehdä valintoja sekä siirtyä mahdollisuuksien mukaan enenevässä määrin kasvipohjaisen ja vegaaniruoan valmistukseen ja tarjoamiseen.


Kuntalaisille oleellista on liikkuminen, joten kunnissa tärkeää on keskittyä myös joukkoliikenteen parantamiseen. Potentiaaliset toimenpiteet vaihtelevat kunnittain – kaupungeissa ne eivät tietenkään ole samat kuin pienemmissä kunnissa. Kaupungeissa pitkäjänteisintä olisi muuttaa kaavoitusta suosimaan etusijassa julkista ja kevyttä liikennettä sekä maaseudulla turvata julkiset runkovuorot kaupunkiin. Oleellista on myös pitää peruspalvelut lähellä ihmisiä – sanan mukaisesti lähipalveluina – julkisesti kuntien omana tuotantona sekä tukea paikallista pienyrittäjyyttä, jotta ylimääräistä liikkumistarvetta voidaan vähentää.


Oleellista on myös pitää peruspalvelut lähellä ihmisiä – sanan mukaisesti lähipalveluina – julkisesti kuntien omana tuotantona.

Kevyttä liikennettä voidaan tukea rakentamalla ja ylläpitämällä jalkakäytäviä, lenkkipolkuja sekä pyöräteitä ja -reittejä. Näin paitsi jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuus paranee, niin myös kuntalaisten mahdollisuudet korvata oman auton käyttö kävelyllä ja pyöräilyllä sekä lyhemmillä että pidemmillä reiteillä kasvavat.


Lisäksi ympäristötietoisessa kunnassa priorisoidaan uusiutuvaa energiaa ja suositaan energiaa säästäviä ratkaisuja sekä myös tutkitaan perusteellisesta jätetyt ympäristölupahakemukset ja tarvittaessa estetään ympäristölle haitallisten hankkeiden eteneminen.


Kuntien toivoisi käyttävän enemmän omaa ääntänsä – ottamalla kantaa valtakunnan politiikkaan. Tällöin myös kuntien keskinäinen yhteistyö ilmaston ja ympäristön eteen olisi tavoitteellisempaa, kun kunnat voisivat yhdessä olla mukana ilmasto- ja ympäristöaktivistien kanssa vaatimalla valtakunnallisesti tehokkaampaa ympäristöpolitiikkaa tietenkin sen lisäksi, että kunnissa on jo itse ryhdytty toimeen omien mahdollisuuksien mukaan.


Kuntien toivoisi käyttävän enemmän omaa ääntänsä – ottamalla kantaa valtakunnan politiikkaan.

Tässäkin kohtaa on kuitenkin syytä huomata ja muistaa se, miten yksityinen bisnes ja suurpääoma pyrkii nostamaan ilmaston- ja ympäristönsuojelua omalle agendalleen – puhtaasti voitontavoittelun edistämiseksi. On aika paljastaa tämä vihreä imperialismi, joka voi näkyä kunnissa mm. suuryrityksen yksikön tai toimipisteen muodossa. Suomen kommunistisella puolueella on aloite proletaarisen ympäristöliikkeen rakentamiseksi, joka asettaa ympäristön voittojen edelle, toimii tehokkaan ekologisen yritysvastuun puolesta sekä samalla ottaa huomioon työläisen tekemän työn ja aktivismin roolin osana rintamaa maailman muuttamiseksi – luokkatietoisesti totta kai.


Perinteisesti kuntavaaleissa tapetilla ovat olleet sote-palvelut, koulutus ja kuntaverotukseen liittyvät kysymykset. Loppujen lopuksi on kyse meidän tulevaisuudesta ja siksi on korkea aika ottaa ympäristö keskeiseksi puheenaiheeksi myös kuntapolitiikassa. Tämä toteutuu kuntalaisten aktivismilla sekä äänestämällä keväällä 2021 kunnanvaltuustoihin ympäristön puolesta puhujia, joilla on sanottavaa siihen, miten myös asukkaiden hyvinvointia ryhdytään parantamaan toteuttamalla ympäristötietoista politiikkaa.


Sillä välin käykää allekirjoittamassa vetoomus vihreän imperialismin paljastamiseksi tästä linkistä.20 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki
bottom of page