top of page
Etsi
  • Writer's pictureJiri Mäntysalo

Vantaan lähipalveluverkkoa korjaamaan


Jiri Mäntysalo.

Vantaan sosiaali- ja terveyspalveluissa on aika ryhtyä lähipalveluperiaatetta parantaviin toimiin. Vuoden 2020 lopulla tehdyt päätökset Pähkinärinteen ja Mikkolan neuvoloiden lakkauttamisesta olivat virheitä. Jo tätä ennen oli päätetty lakkauttaa Rajakylän neuvola.


Kaikissa näissä lakkautuksissa perusteluna käytettiin keskittämistä ja uusien perhekeskusten perustamista. Keskittäminen etäännyttää palveluita asukkaista kauemmaksi ja pidentää monien matkoja tarvitsemiensa palvelujen ääreen. Isoihin yksiköihin taas liittyy samankaltaisia ongelmia kuin suurien oppilaitosten ja ryhmäkokojen kanssa. Pienemmät yksiköt ovat myös hoidon kannalta hyödyllisempiä, kun potilaat opitaan tuntemaan paremmin.


Toimivat palvelut lähtevät julkisista lähipalveluista, jotka toteutetaan kävelyetäisyydellä ja julkisesti omana tuotantona. Vaikka sote-uudistus tulee viemään palvelujen järjestämisvastuun isommille hyvinvointialueille, ei lähipalveluverkon merkitystä tule aliarvioida. Uudet perhekeskukset eivät poista matalan kynnyksen pienempien yksiköiden tärkeyttä Vantaallakaan.


Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen on otettava vastustava kanta hallituksen sote-uudistukseen sisäänrakennettuun leikkuriin, joka huomioi palvelutarpeen kasvun vain 80 prosenttisesti ja tulee siten tarkoittamaan väistämättä leikkauksia palvelutasoon.

Kunnissa ja sote-alalla on jo vuosikymmeniä eletty uusliberalististen säästöpaineiden ilmapiirissä. Nämä säästöt ja leikkaukset eivät ole kuitenkaan vain numeroita, vaan kyse on asukkaiden palveluiden heikentämisestä, ja hoitajien, lääkärien ja muiden ammattilaisten kurittamisesta.


Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen on otettava vastustava kanta hallituksen sote-uudistukseen sisäänrakennettuun leikkuriin, joka huomioi palvelutarpeen kasvun vain 80 prosenttisesti ja tulee siten tarkoittamaan väistämättä leikkauksia palvelutasoon. On tuotava julki se fakta, että sote-palveluissa suurin korjattava ongelma on riittämätön rahoitus.


Rahoitus on mahdollista saada perumalla hävittäjähankinnat, oikeudenmukaistamalla verotusjärjestelmää, kiristämällä pääomiin kohdistuvaa verotusta sekä ottamalla pääomatulot mahdollisen tulevan maakuntaveron piiriin.

9 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki
bottom of page