top of page
Etsi
  • Writer's pictureJiri Mäntysalo

Pron edustajistovaalit 2020: Avoimuutta ja jäsendemokratiaa Prohon!


Jiri Mäntysalo ehdolla Ammattiliitto Pron edustajistovaaleissa syksyllä 2020.

Kaikki liiton jäsenet eivät ole yhdistysaktiiveja eikä kaikkien sitä tarvitse ollakaan. On silti tarpeen, että perusasiat liiton organisaatiosta ovat mahdollisimman monen tiedossa. Pron organisaatiosta ja siitä, miten päätökset liitossa tehdään, ei ole viestitty riittävästi jäsenille. Siksi tarvitaan avoimempaa ja aktiivisempaa viestintää sekä muun muassa aiheeseen liittyviä matalan kynnyksen koulutuksia.


Edustajisto on Pron korkein päättävä elin. Siksi on kummallista, ettei edustajiston työ näy tällä hetkellä, yksittäisiä kannanottoja lukuun ottamatta, juuri mitenkään. Ehdottomasti edustajiston työn tulee olla näkyvämpää. Sen lisäksi, että edustajiston jäsenten on suositeltavaa viestiä edustajistosta, omasta luottamustehtävästään ja toiminnastaan, niin myös Pron jäsenten on pysyttävä ajan tasalla siitä, mitä edustajistossa käsitellään. Edustajiston toiminnasta voidaan tiedottaa paremmin esimerkiksi sähköpostitse lähetettävien uutiskirjeiden muodossa sekä julkaisemalla kiinnostavia yhteenvetoja edustajiston kokouksista Proplus-palvelussa.


Toimenpiteet avoimuuden ja jäsendemokratian lisäämiseksi nostaisivat varmasti aktiivisuutta koko liitossa ja toisivat mukanaan uutta osallistuvampaa ajattelua toimintaan.

Yhtä lailla tehokkaampaa viestintää tarvitaan myös muun muassa Pron hallituksen toiminnasta. Aiemmin hallituksen kokouksista laadittiin yhteenvedot Proplussaan, mutta nyt ne on mitä ilmeisemmin piilotettu yhden Proplus-ryhmän dokumentteihin, johon ei ole pääsyä kuin edustajiston jäsenillä. Asiasta virisi keskustelua vuodenvaihteessa Proplussassa.


Päättävien elimien työn tulee innoittaa jäsenistöä ja tukea liiton tavoitteita toimia parhaalla mahdollisella tavalla prolaisten parhaaksi. Missään nimessä ei saa jäädä käsitystä, että edustajisto ja hallitus olisivat jotenkin jäsenistöstä irrallisia tahoja, jotka elävät omaa elämäänsä.


Jäsenäänestyksillä lisätään demokratiaa liitossa.

Avoimuutta lisäävien toimien lisäksi jäsenten päätäntävaltaa tulee lisätä. Äänestysoikeus edustajistovaaleissa ei saa olla ainut keino, jolla jäsenet voivat vaikuttaa liitossa. Sen takia sellainen sääntömuutos olisi tervetullut, joka mahdollistaa jäsenille vaikutusmahdollisuuden liiton puheenjohtajan valintaan vähintäänkin neuvoa-antavan äänestyksen avulla. Tämän lisäksi työ- ja virkaehtosopimusten neuvottelutulokset tulisi hyväksyttää sopimuksen piirissä olevien jäsenten kautta, joka tarjoaisi monille myös selvän syyn liittyä liittoon. Jäsenäänestyksillä lisätään demokratiaa liitossa ja puretaan liiton henkilöstön ja jäsenten välistä kuilua, jonka moni kokee syynä siirtyä Loimaan kassaan.


Toimenpiteet avoimuuden ja jäsendemokratian lisäämiseksi nostaisivat varmasti aktiivisuutta koko liitossa ja toisivat mukanaan uutta osallistuvampaa ajattelua toimintaan. Meidän tulee pitää huoli, että edustajiston ja hallituksen työn tulokset ja vaikutukset tulevat esille konkreettisemmin ja selvemmin sekä jokainen jäsen kokee, että liitto toimii prolaisten parhaaksi edelläkävijänä.

36 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki
bottom of page