top of page
Etsi
  • Writer's pictureJiri Mäntysalo

Nykyisillä sote-eväillä parannetaan vain firmojen tulosta


Jiri Mäntysalon mielestä sote-palvelut tulee jatkossakin järjestää kunnissa omana tuotantona.

Terveyserot lisääntyvät Suomessa hurjaa vauhtia. Vähävaraisten ihmisten on vaikeampi päästä hoidon piiriin ja osa on tippunut julkisen terveydenhuollon ulottumattomiin. Väestön ikääntyminen, mielenterveys- ja päihdeongelmien lisääntyminen, pätkätyöt ja työttömyys korostavat julkisten terveyspalvelujen laajentamisen ja kehittämisen tarvetta. Soten ongelmat periaatteessa tunnustetaan myös eduskuntapuolueiden toimesta, mutta niistä oleellisimmista juurisyistä näihin epäkohtiin, eli palvelujen aliresurssoinnista ja liian vähäisestä henkilöstöstä, ei puhuta usein. Hallituksen uudella sote-mallilla ei vastata ongelmien juurisyihin, vaan jatketaan ihmisten terveydellä rahastamisen sallimista rankkaa veronkiertoa harjoittavien yksityisten yritysten toimesta. Palvelujen järjestämisvastuun siirtäminen kunnilta ”hyvinvointi”alueille, tai Uudenmaan mallissa sote-alueille, heikentää demokratiaa ja lähipalvelujen tulevaisuutta. Sosiaali-, mielenterveys- ja terveyspalveluiden aliresursointi näkyy pidentyneinä hoitojonoina, hoitoon pääsyn hankaluutena ja vanhustenhoidon räikeinä ongelmina. Varsinkin nuorten tarve mielenterveyspalveluille on lisääntynyt huomattavasti viime aikoina.


Julkisia palveluja Vantaalla on laajennettava, niitä on parannettava ja yhdenvertaisuus niiden saatavuudessa on turvattava niin sosiaalisesti kuin alueellisesti.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden heikentäminen leikkaamalla ja yksityistämällä on lopetettava. Sote-palvelut tulee jatkossakin järjestää kunnissa, kuntien omana tuotantona ilman yhtiöittämisiä tai voitontavoittelua. Kuntien rahoitusta palvelujen laadun kohentamiseksi on lisättävä merkittävästi nostamalla valtionosuuksia ja perumalla kymmenien miljardien hävittäjähankinnat. Julkisia palveluja Vantaalla on laajennettava, niitä on parannettava ja yhdenvertaisuus niiden saatavuudessa on turvattava niin sosiaalisesti kuin alueellisesti. Palveluiden on siten oltava saatavissa asuinpaikasta ja varallisuudesta riippumatta.

35 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki
bottom of page