top of page
Etsi
  • Writer's pictureJiri Mäntysalo

Näkyvämpi ay-liike ja jäsenistönsä näköiset liitot

Osallistuin tänä viikonloppuna STTK:n järjestämään Vaikuttajafoorumiin keskusjärjestön toimistolla Helsingissä. Foorumissa käytiin keskustelua muun muassa ammattiyhdistysliikkeen uudistamisesta, liittojen näkyvyydestä ja jäsenistön merkityksestä.

Eniten ammattiyhdistysliikkeen jatkuvuuden kannalta pohdituttava ilmiö on se, että tällä hetkellä monet opiskelevat ja työelämässä olevat nuoret eivät koe relevantiksi liittyä ja kuulua liittoon. Tämä selittyy osaltaan sillä, että heidän opiskelunsa ja työuransa aikana ei ole ollut sellaisia isoja yhteisiä kamppailuja, mitä oli esimerkiksi heidän vanhempien ja isovanhempien sukupolvilla. Iso vaikuttava asia on varmasti myös ay-liikkeen imago, jossa nuoria ei tällä hetkellä juurikaan näy. Liitot ja keskusjärjestöt näyttäytyvät usein iäkkäinä ja liian miehisinä. Tämän takia haluan itse kannustaa etenkin liittojen nykyistä nuorta jäsenistöä lähtemään matalalla kynnyksellä ehdolle oman liittonsa edustajistoon, äänestämään ja pitämään sinnikkäästi esillä heille tärkeitä asioita.

Myös nuoria koskeva asia on niin ikään työelämän pirstaloituminen. Siksi liittojen toiminnassa olisi erittäin tärkeää huomioida muut kuin "perinteistä" palkkatyötä tekevät, kuten pätkätyöläiset, alustataloudessa työskentelevät ja itsensätyöllistäjät laajalla skaalalla sekä ottaa he liiton edunvalvonnan ja palvelujen piiriin.


Itse näen, että liittojen tulisi tulevaisuudessa ottaa nykyistä voimakkaammin kantaa yhteiskunnallisiin asioihin ja politiikkaan sekä vaatia mm. pääomaverotusta kiristettäväksi, sillä pääomiin kohdistuva verotus on Suomessa runsaasti EU:n keskimääräistä tasoa matalampaa, sekä työaikaa lyhennettäväksi. Työajan lyhentämiselle on nyt tärkeää ryhtyä keräämään kannatusta, sillä sen positiiviset vaikutukset tulevat näkymään parempana työhyvinvointina muun muassa lisääntyvän vapaa-ajan myötä. Työn jakaminen myös parantaa tuottavuutta ja luo lisää työpaikkoja.*


Harmaan talouden kitkemiseen ja veronkierron estämiseen on jo nyt otettu kantaa keskusjärjestöissä, mutta sen ohella olisi hyvä jatkossa myös tuoda esille niitä valtavia summia, jotka yhteiskuntamme menettää vuosittain yritysten ja rikkaiden harjoittaman verokikkailun takia.

Tämän kaiken toteuttamiseen tarvitaan niitä uusia tekijöitä, jotka ryhtyvät kokoamaan ylös ja viemään eteenpäin niitä radikaaleja muutoksia ja tuoreita ajatuksia nykymenoon tyytymättömien nykyisten ay-aktiivien kanssa.


* P.S. Lyhemmästä työajasta keskustellaan Helsingissä 21.-22.3.2020. :D

11 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki
bottom of page