top of page
Etsi
  • Writer's pictureJiri Mäntysalo

Miksi kuntavaalit on niin tärkeät?

Päivitetty: 25. huhtik. 2020Vuoden päästä keväällä 2021 kampanjoidaan ja äänestetään kuntavaaleissa. En ole todellakaan ainoa, jonka mielestä kuntavaalit on tärkeimmät valtiolliset vaalit. Siksi jokaisen porilaisen kannattaa ryhtyä seuraamaan aktiivisesti paikallispolitiikkaa ja nostamaan epäkohtia esiin.


Kunnissa päätetään suoraan jokaisen asukkaan arkeen liittyvistä asioista. Esimerkkinä oman kotikaupunkini Porin kaupunginvaltuustossa vaikutetaan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseen, resursseihin sekä kuinka monissa yksiköissä palveluja tarjotaan. Valtuustolla on myös päätäntävaltaa muun muassa koulutukseen, kulkuväylien ja muun infran kuntoon, kaavoitukseen, joukkoliikenteeseen ja kaupungin ympäristöpolitiikkaan. Valtuustossa ratkaistaan kysymyksiä siitä, miten Poriin saadaan luotua lisää työpaikkoja.


Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen kannalta tärkeintä on, että palvelut pidetään riittävillä resursseilla julkisina ja lähellä ihmisiä, ilman yksityistämisiä, ulkoistamisia ja keskittämisiä. Kouluissa ja oppilaitoksissa oleellista on, että tilat on turvalliset ja terveelliset sekä ryhmäkoot ovat kohtuullisia.


Pidetään huoli, ettei kaupungin palvelujen toiminnasta tule ajan myötä käytännössä voittoa tavoittelevaa tai ettei kaupungin toimintoja ryhdytä yksityistämään.

Kunnallisten palvelujen laadun ja toimivuuden varmistamiseksi Porin kaupungin omistamia yhtiöitä tulee ryhtyä siirtämään hallitusti kaupungin yksiköiksi, liikelaitoksiksi ja kuntayhtymiin. Tämä palvelisi läpinäkyvyyttä paremmin, sillä kaupungin yksiköillä on osakeyhtiöitä tarkemmat julkisuusvelvoitteet. Lisäksi yksiköt tuottaisivat kaupungille tuloja ”suorempaa reittiä” ja samalla pidettäisiin huoli, ettei toiminnasta tule ajan myötä käytännössä voittoa tavoittelevaa tai ettei kaupungin toimintoja ryhdytä yksityistämään.


Päätökset kunnissa vaikuttavat totta kai myös valtiontalouteen. Alueellinen väestönkehitys ja esimerkiksi työpaikkojen keskittyminen suurimpiin kaupunkeihin näkyy kyllä yhteiskunnallisellakin tasolla. Mikäli alueellisesti työpaikkojen karkaamiskehitys pystytään kääntämään, on vaikutus yhteiskunnalle positiivisempi. Sama toimii toisinkin päin. Valtion talousarviossa päätetään kunnille myönnettävistä valtionosuuksista, jotka eivät ole todellakaan seuranneet kuntien toimintojen kasvaneita kuluja. Tällä on siis selvä vaikutus monien kuntien ja omalta osaltaan Porinkin taloudelliseen ahdinkoon. Kuntien toiminta antaa siis pohjan yhteiskunnan kehitykselle, huolimatta siitä, että eduskunnassa voidaan vaikuttaa isoihin linjoihin.


Palveluita pyritään pyörittämään jatkuvalla säästökuurilla eikä päättävissä elimissä toimita avoimuuden periaatteen mukaisesti.

Jokainen porilainen varmasti toivoo, että kaupungin järjestämät palvelut olisivat riittävän laadukkaat, hyvin saavutettavissa ja toimisivat matalalla kynnyksellä. Tämän hetkinen tilanne kaupungissamme näyttäytyy päinvastaisena, sillä palveluita pyritään pyörittämään jatkuvalla säästökuurilla eikä päättävissä elimissä toimita avoimuuden periaatteen mukaisesti.


Vuoden päästä tulevat kuitenkin ne kuntavaalit. Porissakin nähtävään uusliberaaliin tilanteeseen ei saada muutosta nykyisiä valtuustoryhmiä äänestämällä ja luottamalla täysillä johtoasemissa istuviin. Muutos tapahtuu edistyksellistä käännöstä haluavien porilaisten yhteistyöllä ja aktivismilla. Näillä mennään kohti kuntavaaleja.

15 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki
bottom of page