top of page
Etsi
  • Writer's pictureJiri Mäntysalo

Kuntalaisaloite puoluelehtien tilaamiseksi VantaalleLaadin kuntalaisaloitteen puoluelehtien tilaamiseksi Vantaan kaupungin kirjastoihin. Tue kuntalaisaloitetta täällä!


Politiikkaa käsitellään tavalla tai toisella lähes kaikkien lehtien sivuilla. Isoimmat sanomalehdet ovat saaneet yleislehtien maineen, mutta tällä hetkellä Tikkurila ja Hakunila ovat Vantaan kirjastoista ainoat, joihin tilataan puoluelehtiä. Esitämme, että puoluelehdet tilataan jatkossa kaikkiin Vantaan kirjastoihin. Tilauspäätös tulee kattaa myös eduskunnan ulkopuolisten puolueiden lehdet eikä se saa siten vahvistaa epädemokraattista asetelmaa, jossa puoluekenttää tarkastellaan yksinomaan rikkaimpien ja isoimpien puolueiden näkökulmasta.


Lehtien tilaamatta jättäminen vain siksi, että ne ovat puolueen äänenkannattajia, ei ole riittävä argumentti. Puolueiden kautta tehtävän politiikan osuus on merkittävän suuri poliittisessa toiminnassa ylipäätään eikä sitä pidä kiistää. Kirjastolaki korostaa kirjastojen roolia demokratian vahvistajina ja myös yhteiskunnallisen vaikuttamisen paikkoina – puoluelehdet ovat tässä hyvin luonnollinen osa. Erilaiset julkaisut tuovat myös näkyviin uusia ja ruohonjuuritason toimijoita, isoimpien sanomalehtien otsikoissa kun tila on yleensä varattu tunnetuille poliitikoille.


Kansalaisten kiinnostus politiikkaan on jatkuvasti hiipunut, mikä on johtanut äänestysinnon laskuun. Viimeksi aluevaaleissa ihmeteltiin matalia lukuja. Mielestämme haluttomuus tilata puoluelehtiä kirjastoihin on osaltaan vahvistamassa tätä kehitystä. Missä muualla kuin kirjastossa olisi edes teoriassa mahdollista laajasti tutkia ja vertailla puolueiden lehtien sisältöjä ja kantoja? Kirjastojen yhteiskunnallista roolia ei pidä heikentää vaan pikemminkin vahvistaa. Sille on tarvetta.


Kirjastot ovat luontaisia paikkoja järjestää myös yhteiskunnallisia keskusteluja, joissa ihmiset pääsevät kohtaamaan päättäjiä ja sellaisiksi aikovia. Olisi hyvä tarkastella myös tähän liittyviä linjauksia ja miettiä miten kirjastot voisivat tulevissa vaaleissa muuttua tiloiksi, joissa demokratia toteutuu ruohonjuuritasolla ja yhdenvertaisesti. Isoilla ja varakkailla puolueilla ja ehdokkailla on aina mahdollisuudet järjestää tapahtumia ja ostaa näkyvyyttä.


Mikäli kaikkien näkyvyydestä ja tasapuolisesta kohtelusta ei huolehdita, vahvistuu demokratiaamme jo nyt kuljettava rahavetoisuus entisestään. Kenenkään mielestä tuskin on hyvä ajatus, että rahalla voi ostaa valtaa?


Me tämän aloitteen allekirjoittajat esitämme siis puoluelehtien tilaamista Vantaan kirjastoihin ja haluamme siten Vantaan toimivan yhden askeleen enemmän demokratian edistämisessä.

10 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki
bottom of page