top of page
Etsi
  • Writer's pictureJiri Mäntysalo

Jiri Mäntysalo ja kuntavaalit 2021 - yhdessä vaikuttamista ja syväpunaista politiikkaa

Lähden ehdokkaaksi kevään 2021 kuntavaaleihin. Porin kunnallispolitiikkaa seuraten on tullut selväksi, että kaupunginvaltuustoon tarvitaan lisää avoimuutta ja käsitystä siitä, keitä varten päätöksiä kuuluu tehdä. Tällä hetkellä valtuustopolitiikka näyttäytyy kaupunkilaisen silmin vieraalta ja monimutkaiselta eikä se edistä kaupungin asioita.


Olen sitä mieltä, että porilaisille kuuluvat kunnolliset julkiset palvelut ja työpaikat, toimiva joukkoliikenne ja enemmän vaikutusvaltaa asioihin. Viime aikoina vahvistunut jakautuneisuus eliittiin ja muihin kaupunkilaisiin tulee purkaa ja päätöksentekoon on otettava kaikki porilaiset mukaan. Kasvavan eriarvoisuuden kehityksen kääntämiseen tarvitaan vahvempaa vasemmistolaista otetta.


Tässä muutamia asioita ja mielipiteitä Porin kuntapolitiikasta:Omat julkiset palvelut ja työpaikat

Sosiaali- ja terveyspalvelut tulee järjestää ensisijaisesti Porin kaupungin omana tuotantona lähellä asukkaita. Palvelujen yksityistämisillä, ulkoistamisilla ja keskittämisellä on selvä yhteys palvelun huonontuneeseen laatuun ja harvempaan palveluverkkoon eikä resurssien voi todellakaan olettaa paranevan voittoa tavoittelevien toimijoiden myötä. Kokonaisuudessaan ja pidemmässä kaavassa tämä tulee maksamaan asukkaille ja kaupungille enemmän, vaikka ostopalvelun hinta itsessään olisikin edullisempi.


Nostetaan julkinen sektori ja yhteiset palvelumme parempaan arvoon ja varataan niiden järjestämiseen riittävästi rahoitusta. Sote-palvelujen lisäksi tähän skaalaan kuuluu mm. koulutus, kirjastot, varhaiskasvatus jne.


Julkisen sektorin rooli työllistäjänä on tyystin unohdettu. Avaamalla työpaikkoja julkiselle sektorille ja lyhentämällä työaikaa vähennetään työttömyyttä, edistetään työhyvinvointia ja korjataan tulonjaon epäkohtia. Tämän lisäksi on pyrittävä tukemaan ensisijaisesti pienyrittäjiä suuryritysten sijaan, sillä pienyrittäjät lisäävät kaupungin elinvoimaisuutta paremmin.Kaupunginosa- ja lähiöpolitiikkaa

Valtaa Porissa tulee jakaa siten, että kuntademokratia ei tarkoita vain täysi-ikäisten äänestysoikeutta neljän vuoden välein. Lähidemokratiaa luodaan ja kehitetään mm. järjestämällä enemmän yleisiä keskusteluja ajankohtaisista asioista, kuulemalla kaupunkilaisia valtuuston kokouksissa sekä tukemalla kaupunginosavaltuustojen perustamista ja nuorisovaltuuston sekä vanhus- ja vammaisneuvoston vaikuttamista. Osallistava budjetointi sekä kunnalliset kansanäänestykset ovat niin ikään keskeisiä käsitteitä tämän aiheen tiimoilta.


Esille tuoduista kaupungin johtamiseen liittyvistä ilmapiiriongelmista on kyettävä keskustelemaan julkisesti.Kantaaottavampi Pori

Merkittävänä osasyynä kuntien talousahdinkoon on ollut valtionosuuksien leikkaukset. En pidä sitä mahdottomana, mikäli Porin kaupunki tulevaisuudessa vaatisi yhdessä muiden kuntien ja kaupunkien kanssa valtionosuuksien korottamista tai pääomatulojen verottamista progressiivisesti ansiotulojen tapaan niin, että verotuottoja jää kaupungin käyttöön. Valtakunnallisestikin pääomatulojen ottaminen kunnallisverotuksen piiriin tarkoittaisi 1,5 miljardin euron lisärahaa kunnille.


Tämän lisäksi tarvitaan useita muita verotuksellisia muutoksia, jotka eivät ole kuntien itsensä päätettävissä. Siksi Porin kaupungin on otettava haaste vastaan ja ryhdyttävä ottamaan kantaa sitä koskeviin valtakunnallisiin asioihin.


Porin budjettiin saadaan lisätuloa myös kehittämällä kaupungin omaa liiketoimintaa. Hintavia investointeja yksityiselle suurbisnekselle esim. tukien muodossa tulee karsia.Joukkoliikenne


Kaupungin ja lähialueiden joukkoliikennettä tulee kehittää asteittain kohti maksuttomuutta ja kaavoitusta muutetaan suosimaan enemmän joukkoliikennettä ja kevyttä liikennettä. Kannattamattomalle ja vain harvoja hyödyttävälle lentoliikenteelle ei pidä myöntää tukea kaupungin varoista.Tule mukaan tukiryhmään! Ota yhteyttä, niin lähdetään yhdessä kohti kuntavaaleja 2021, joissa valitaan valtuustoon kaupunkilaisten lähtökohdista vaikuttavaa vasemmistolaista energiaa ja syväpunaista tekemisen meininkiä!30 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki
bottom of page