top of page
Etsi
  • Writer's pictureJiri Mäntysalo

Hyvinvoinnin lisääminen ensi vuoden budjetin kärkeen


Valtion talousarvioesityksen kirjoja.

Vuoden 2021 talousarviota laadittaessa on nyt mahdollista ottaa esiin rakentava poliittinen linja, jolla vahvistetaan yhteisiä palveluja sekä edistetään oikeudenmukaisuutta. Eriarvoisuuden ja luokkaerojen kaventaminen sekä julkisen sektorin kasvattaminen ovat toimia, jotka tuovat kerrannaisvaikutuksina paljon hyötyä takaisin.


Leikkausten uhka on aina läsnä yhteiskunnassa, jossa talous ei toimi aidosti ihmisten ehdoilla. Monen otteeseen on puhuttu, ettei 90-luvun virheitä saa toistaa, joten leikkauksia sosiaalisiin menoihin ja yhteisiin palveluihin ei tule toteuttaa. Tällainen politiikka on todettu haitalliseksi jo aikoja sitten, kun huomioidaan leikkausten heikentävät vaikutukset toimeentuloon, hyvinvointiin ja yhdenvertaisuuteen. Valtion tulopuolta vahvistetaan etenkin uudistamalla verotusjärjestelmää oikeudenmukaisemmaksi ja kiristämällä pääomiin kohdistuvaa verotusta.


Uusien hävittäjien hankkiminen on tarpeetonta ja kallista.

Tässä taloustilanteessa ja ylipäätään milloin tahansa uusien hävittäjien hankkiminen on tarpeetonta ja kallista. Suomeen kohdistuvat uhat eivät ole sotilaallisia, vaan eniten ratkaisuja kaipaa ympäristökriisi. Lisäksi hävittäjät eivät ole nykyaikaisia uskottavan puolustuksenkaan kannalta, sillä hyödyllisempää olisi panostaa paljon halvempaan ohjuspuolustukseen ilman, että puolustusmäärärahoja tarvitsee nostaa.


Työstämiseen otetun uuden sote-uudistuksen esityksen suhteen tarvitaan uusi suunta eikä aiemminkin epäonnistuneiden esitysten elvyttämistä. Hallituksen uusi sote-esitys ei tule ratkaisevasti muuttumaan, mikäli siinä lähdetään samasta epädemokraattisesta maakuntamallista ja yksityisiä sote-jättejä hyödyttävästä ”valinnanvapaudesta”, joka terminä ei edes ole mitenkään oikea tähän kohtaan.


Yksityisiä toimijoita tulee vaiheittain ryhtyä sulkemaan sote-sektorilta, sillä voitontavoittelu ei kuulu näin keskeisten palvelujen järjestämiseen. Julkiset palvelut tulee pitää lähellä ja helposti saavutettavissa.

Julkisen sektorin roolia palveluntuottajana tulee vahvistaa lisäämällä resursseja, palauttamalla leikattuja kuntien valtionosuuksia ja tekemällä aktiivista palvelujen kehittämistyötä kunnallisesti ja alueellisesti. Tähän kehitystyöhön on otettava asukkaat mukaan ja parantaa näin myös palvelujen demokraattisuutta ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia. Sen lisäksi yksityisiä toimijoita tulee vaiheittain ryhtyä sulkemaan sote-sektorilta, sillä voitontavoittelu ei kuulu näin keskeisten palvelujen järjestämiseen. Julkiset palvelut tulee pitää lähellä ja helposti saavutettavissa. Siksi resurssien lisääminen esimerkiksi purkaisi tehokkaasti jonoja.


Paljon on poliittisesta tahdosta kiinni. Nyt on ainakin oiva tilaisuus toteuttaa uudenlaista talouspolitiikkaa ainaisen kurjistamisen sijaan, joka kanavoi hyödyt niille, jotka voivat jo valmiiksi hyvin.

19 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki
bottom of page