top of page
Etsi
  • Writer's pictureJiri Mäntysalo

Häirintä kitkettävä pois!


Jiri Mäntysalo.

Häirintä ja epäasiallinen käytös tulevien hyvinvointialueiden työpaikoilla kitkettävä pois!


Yle on hiljattain selvittänyt pelastusalalla tapahtuvaa häirintää haastattelemalla uhreiksi joutuneita henkilöitä. Häirinnän kohteeksi joutuvat etenkin naispuoliset pelastajat sekä nuorisotoimintaan osallistuvat tytöt.


On surullista lukea, kuinka häirinnästä ei usein uskalleta ilmoittaa, se jää piiloon tai sitten esihenkilöt eivät puutu riittävillä toimilla esiin tulleisiin tapauksiin. Seksuaalisesta hyväksikäytöstä tuomittu kouluttaja on jopa otettu takaisin töihin puoli vuotta tuomion jälkeen.


Mikä neuvoksi? Mietin, että nyt olisi tärkeää:


• käydä laaja kansalaiskeskustelu ja pelastuslaitosten sisäiset keskustelut häirinnästä ja seksuaalisesta ahdistelusta sekä korostaa tasa-arvotyötä.


• lisätä pelastajien ja pelastustoimen kouluttajien opintoihin painotuksia vastuusta sekä kaikenlaisen häirinnän ja syrjinnän kitkemisestä.


• ottaa käytännöksi, että lasten ja nuorten kanssa pelastustoimessa työskentelevien henkilöiden rikostaustat selvitetään aina.


• nimetä pelastuslaitoksiin häirintäyhdyshenkilöt, joihin voi olla matalalla kynnyksellä tarvittaessa yhteydessä ja jotka ovat sitoutuneita esiin tulleiden tapausten raportoimiseen.


• velvoittaa esihenkilöt puuttumaan välittömästi häirintään ja syrjintään heidän saadessaan siitä tiedon sekä ennaltaehkäisemään tapauksia omalla johtamistyöllään. Velvoitteen laiminlyönti tulee johtaa toimenpiteisiin.


• ottaa pelastustoimi hyvinvointialueella demokraattiseen ohjaukseen ja valvontaan, jossa eri päätöksentekoelimet ja kansalaisfoorumit vahvistaisivat tasa-arvotyötä ja edistäisivät pelastustoimen vetovoimaa ja huoltovarmuutta.


Häirintää, seksuaalista ahdistelua ja syrjintää tapahtuu myös sote-alan työpaikoilla, jotka niin ikään siirtyvät hyvinvointialueille. Vaikka tässä postauksessa keskityin tällä kertaa pelastustoimen tilanteeseen, vaatii sote-alankin häirinnän kitkeminen välittömiä toimia. Jokaisen on voitava tehdä työtänsä luotettavassa ja ammattimaisessa ilmapiirissä.

8 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki
bottom of page