top of page
Etsi
  • Writer's pictureJiri Mäntysalo

Enemmän uusia ideoita Porin talouteenPorin kaupungin taloustilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä on kirjoitettu nyt paljon lehtien mielipidepalstoilla. Se mitä monet eivät kuitenkaan mainitse kirjoituksissaan, on ne keinot, joilla taloustilannetta voitaisiin ryhtyä parantamaan.


Tärkeää on etenkin huomata, että tarvitsemme Suomessa reippaita korotuksia kuntien valtionosuuksiin. Niiden suuruus ei ole pitkään aikaan vastannut kuntien kohonneita kustannuksia. Tähän haluaisin nähdä myös Porin kaupungin ottavan kantaa ja vaikuttavan yhdessä muiden kuntien kanssa vaatien valtionvarainministeriötä ja hallitusta huomioimaan kuntien taloudellinen ahdinko paremmin talousarviossa.


Tarvitsemme reippaita korotuksia kuntien valtionosuuksiin.

Porin kaupungin toiminnot ja palvelut tulee pohjautua kaupungin omaan tuotantoon, jolloin tuotto palautuu yhteiseen kassaan. Kuntalaiset on otettava paremmin mukaan talouden suunnitteluun ja päätöksentekoon lisäämällä lähidemokratiaa. Tämän lisäksi investointitukia tulee kohdentaa pien- ja yksinyrittäjille, jotka lisäävät tehokkaimmin kaupungin elinvoimaa. Säästöä on inhimillisempää hakea leikkaamisen sijaan mm. energiatehokkuuden, tilaratkaisujen, hävikin vähentämisen ja luottamushenkilöiden palkkioiden pienentämisen kautta.


Työajan lyhentämisen kautta avautuu mahdollisuus luoda uusia työpaikkoja niihin toimintoihin, joissa lisätyövoiman tarve on suurin.

Julkisella sektorilla olisi nyt oiva paikka ryhtyä toteuttamaan päivittäisen työajan lyhentämistä 6 tuntiin ansiotasoa alentamatta, jolla on tutkittu olevan työn tehokkuutta ja työntekijöiden hyvinvointia selvästi lisäävä vaikutus. Samalla avautuu mahdollisuus luoda uusia työpaikkoja niihin toimintoihin, joissa lisätyövoiman tarve on suurin.


Tämä tarkoittaa tietenkin julkisen sektorin kasvattamista, mikä on etenkin oikeistolle kirosana. Kysyä sopii kuitenkin ihan kaikilta Porin valtuustoryhmiltä, että missä kohtaa alkaa näkyä veronkorotuksiin ja yksipuolisiin menoleikkauksiin perustuvan linjan positiiviset tulokset. Niitä tuskin tulee, jos tällainen talouspolitiikka on monesti todettu epäonnistuneeksi. Siksi tarvitaankin jotain uutta eikä vanhojen ideoiden toistoa.

13 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki
bottom of page