top of page
Etsi
  • Writer's pictureJiri Mäntysalo

Ammattiyhdistystoimijat reilun ja vihreän uuden sopimuksen puolesta

MANIFESTI - Ay-toimijoiden tapaaminen Eurooppalaisessa foorumissa, Brysselissä

10.11.2019Ammattiliitot Euroopassa ovat kohtaamassa syvää sosiaalista ja poliittista sekasortoa. Laajasti vaikuttavia muutoksia taloudessa ja työpaikoilla tapahtuu parhaillaan käynnissä olevan digitalisaation, alustatalouksien, epävarman ja prekariaattisen työn lisääntymisen, pahentuneiden ympäristöongelmien (etenkin ilmastonmuutoksen) sekä kasvaneiden globaalien konfliktien myötä.


Uskomme, että ainoa tapa vaikuttaa kunnolla näihin haasteisiin on solmia reilu ja vihreä uusi sopimus (Fair & Green New Deal), joka jättää taakseen ne kansalliset keskustelut, jotka ruokkivat populistisia ja autoritäärisiä liikkeitä, puolueita ja hallintoja. Tämän reilun ja vihreän sopimuksen tulee pitää sisällään uutta sosiaalista näkemystä, joka uudelleenohjaa talouden kohti vihreää, ahkeraa hyvinvointia Euroopassa.


Kiireellisen ilmastokriisin aikana meidän tulee pystyä muuttamaan tuottamisen ja kuluttamisen tapoja, ottaen huomioon yhteiskunnalliset ja luonnolliset tarpeet. Tämän reilun ja vihreän sopimuksen pitää tähdätä radikaaliin tasapuolisuuteen.


Meidän tulee luoda uudenlaista liittoa työllisyyden ja kestävyyden periaatteen välille, joka pitää sisällään uusia taloudellis-, sosiaali- ja ympäristöpoliittisia käytäntöjä, ja joka ylittää kapitalismin rajoitteet, parantaa kansalaisten hyvinvointia ja vahvistaa julkisia palveluita.


Yhteiskunnallisen väliinputoamisen on loputtava. Laadukkaiden työpaikkojen on oltava vaadittu standardi, ne on pidettävä erossa painostavasta palkkojen kilpailutuksesta, hyväksikäytöstä ja riistosta sekä niissä on varmistettava tasavertainen kohtelu, sillä epävakaat työolot eivät voi olla oikea tie talouden vaurauden edistämiseksi. Tätä varten tarvitsemme FGND:n, joka tuo mukanaan:


• lait ja säännöstelyt laajentamaan oikeuksia ja suojaamaan epätavallisissa työsuhteissa

työskenteleviä ja itsensätyöllistäjiä sekä estämään uusia työnteon muotoja, jotka

heikentävät työläisen oikeuksia. Tällä olisi oma osansa myös sukupuolten välisten

palkkaerojen hävittämisessä.

• lait ja säännöstelyt rajoittamaan yksityisiä monopoleja ja oligopoleja digitaalisen alan

yrityksissä

• laillisesti voimassa olevat standardit monikansallisille yrityksille ja niiden toimitusketjuille.


Tärkeä elementti olisi EU:n sopimukseen liitettävä sosiaalinen protokolla, jonka avulla

tasapainotettaisiin nykyisiä taloudellisia vapauksia kansallisten oikeuksien kanssa ja saataisiin loppu ankarille poliittisille käytännöille.


Tämä olisi oivallinen keino uusliberalististen kauppauudistusten heikentämien eurooppalaisten ammattiliittojen neuvotteluvoiman lisäämiseksi. EU:n laajuinen neuvotteleminen on välttämätöntä, jotta voidaan taata eteenpäin katsova kehitys, joka takaa:


• reilut vähimmäispalkat tukemaan keskivertaista elintasoa

• työtaisteluoikeudet ja mahdollisuuden järjestäytyä EU:n sektorikohtaisilla tasolla

• neuvotteluvaltaa ammattiliitoille, jotta ne voivat kohdata teknologian mukanaan tuomat haasteet paremmin, torjua työmarkkinoiden sääntelyn purkamista sekä turvata reilut työolot, laadukkaat julkiset palvelut ja riittävät eläkkeet

• laajemmat oikeudet epätavallisissa työsuhteissa ja alustataloudessa työskenteleville sekä itsensätyöllistäjille

• lopun prekariaattisten työnteon muotojen luomiselle

• työaikajärjestelmien vähentämisen palkankorotusten myötä

• vahvemman työntekijöiden edustuksen yritysten päättävissä elimissä sekä mahdollisuuden lakisääteiseen ja rahoitettuun ammatilliseen harjoitteluun ja koulutukseen, varsinkin kaikista heikoimmassa asemassa oleville.


Kaiken edellä mainitun puolesta, ammattiliittojen vahvempi poliittinen osallistuminen EU:n tason päätöksentekoon on tarpeen, niin kuin yhteistyö vasemmistolaisten, edistyksellisten ja ekologisten voimienkin kanssa.


• Edistysmielisen enemmistön puuttuessa EU tarvitsee selvän edistyksellisten joukon, joka rakentaa politiikkaa vasemmistolaisten arvojen pohjalta.

• Ammattiliittojen on asetuttava sellaiseen sosiopoliittiseen asemaan, jossa ne puolustavat edistysmielisiä voimia sekä vastustavat fasismin ja äärioikeiston nousua Euroopassa.

• Ammattiliittojen on osallistuttava ihmisten puolesta toimivan sosiaalisen Euroopan

rakentamiseen.

• Osallistumisen tulee turvata instituutioissa ja työpaikoilla tapahtuvaa demokratian

kehitykseen ja edistämiseen tähtäävää keskustelua.

• Tämän vahvan yhteistyön tulee tarjota rohkeita vastauksia merkittäviin ja ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin asioihin kuten ilmastonmuutokseen, digitalisaatioon ja globalisaatioon sekä vaalia perus- ja ihmisoikeuksia yhteisessä eurooppalaisessa maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikassa.

12 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki
bottom of page