top of page
Etsi
  • Writer's pictureJiri Mäntysalo

Ahvenanmaan demilitarisoinnin juhlapäivänä esitettävä rauhanaloitteitaAhvenanmaa-esimerkki. Sillä on oma käsitekin. Ahvenanmaata on käytetty inspiraationlähteenä erilaisten konfliktien ratkaisemiseen maailmalla enemmän kuin mitä me Suomessa tiedämmekään. Sen ydinelementtejä on demilitarisointi, itsehallinto sekä paikallisen kielen ja kulttuurin aseman turvaaminen.


Porvarien militaristisissa puheissa on esitetty Ahvenanmaan demilitarisoinnin ja erityisaseman purkamista. Vaikka he näin väittävät, demilitarisoinnin purku ei auttaisi tippaakaan rauhanajan turvaamisessa vaan sen sijaan kasvattaisi jännitteitä Itämerellä. Demilitarisoidut alueet toimivat alueellisesti tasapainottavina ja rauhoittavana tekijänä. Ahvenanmaalaiset kannattavat demilitarisoinnin jatkumista hyvin laajasti ja vahvasti. Kun maailmalla kuohuu, on toimittava periaatteellisesti sotaa vastaan ja rauhan puolesta.


Tuodaan Ahvenanmaan esimerkkiä entistä enemmän näkyviin ja opiskeltavaksi kansainvälisesti ja myös täällä Suomessa.

Venäjän hyökätessä Ukrainassa, Naton vahvistuessa Euroopassa ja uhoavan sotaretoriikan lisääntyessä Suomessa ja muualla, pöydälle on nyt nostettava rauhanaloitteet ydinaseettomasta Pohjolasta ja Itämerestä rauhan merenä. Suomen on liityttävä YK:n ydinaseet kieltävään sopimukseen sekä vedottava muitakin Pohjoismaita tekemään samoin. Pohjolaa ei tule koskaan käyttää ydinaseiden sijoitus- tai kauttakulkupaikkana. SKDL:n kansanedustaja Mirjam Vire-Tuomisen aikoinaan tekemä lakialoite Rauhanlaista on otettava tänä päivänä uudelleen käsittelyyn.


Nato-ovi on suljettava lopullisesti, edistettävä sotien osapuolten dialogia sekä tuettava rauhanliikkeitä ja edistyksellisiä kansalaisliikkeitä Suomessa, Venäjällä, Ukrainassa ja kaikkialla. Tuodaan Ahvenanmaan esimerkkiä entistä enemmän näkyviin ja opiskeltavaksi kansainvälisesti ja myös täällä Suomessa.


Onnittelut Ahvenanmaa! Jatkukoon rauhan saarten päivät ja demilitarisointi aina. Ydinaseettomaan yhteistyön maailmaan!

67 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki
bottom of page