top of page

Työväen Jiri eduskuntaan!

Jiri Mäntysalo_Työväen Jiri eduskuntaan_030223.png

Jirin periaatteet ei petä. Laitetaan loppu rahan vallalle. Ehdokasnumeroni on 481!

 

Äänestetään Jiri Mäntysalo eduskuntaan 2023 Uudenmaan vaalipiiristä! Ennakkoäänestys kotimaassa pidetään 22.-28.3. (ulkomailla 22.-25.3.). Vaalipäivä on 2.4.

 

Eduskunnassa en unohda keitä siellä edustan tai keiden ehdoilla ja johdolla uutta yhteiskuntaa lähdetään rakentamaan - vastaus on työväki. Sinä, minä, me. 

Alla muutamia vaaliteemojani. Kysy ihmeessä lisää! Sähköposti on jiri.mantysalo@yahoo.fi

 • Asunnottomuus ja köyhyys poistettava turvaamalla jokaiselle oma koti, asettamalla alueellinen vuokrakatto ja toteuttamalla SKP:n esittämä perusturvamalli (1200 euron perusturva kuussa).
   

 • Elinkustannusten nousu laitettava kuriin! Sähkö- ja energiayhtiöt kansallistettava ja omavaraisuutta kehitettävä.
   

 • Ympäristökriisiä torjuttava ja luonnon monimuotoisuutta vahvistettava antikapitalistisella politiikalla - luonnon hyväksikäyttö taloudellisten intressien ehdoilla lopetettava, hiilinieluja kasvatettava, joukkoliikennettä kehitettävä sekä luonnonvaroja kansallistettava.
   

 • Sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoitus kuntoon todellisen tarpeen mukaisesti - seis aliresurssoinnille! Henkilöstölle työn vaativuus- ja koulutustasoa vastaava reilu palkka ja paremmat työehdot.
   

 • Suomen ei pidä liittyä Natoon, jäsenyys on pyrittävä torjumaan. Mikäli poliittinen eliitti kuitenkin viimeistelee militaristisen ja epädemokraattisen tien Natoon, on jatkettava kampanjaa jäsenyydestä eroamisen puolesta.
   

 • Ulkopolitiikassa on otettava kurssi kohti rauhan rakentamista. Kansaivälisesti on edistettävä diplomatiaa, dialogia ja ydinaseriisuntaa.
   

 • Uusia työpaikkoja luotava julkiselle sektorille kuntiin, hyvinvointialueille ja valtiolle, julkisia palveluja laajennettava ja vahvistettava. Lyhennetään yleistä työaikaa 6 tuntiin päivässä ja 30 tuntiin viikossa ansiotasoa alentamatta!
   

 • Yksin- ja pienyrittäjien edellytyksiä parennettava suurten yhtiöiden voiton maksimoinnin tukemisen sijaan
   

 • Toimia tasa-arvon puolesta! Naisten ja vähemmistöjen oikeuksia vahvistettava. Jokaisella tulee olla oikeus olla oma itsensä ja päättää omasta kehostaan.
   

 • Lähidemokratian, uusien matalan kynnyksen vaikuttamisen muotojen, kansalaisyhteiskunnan ja osallistuvan kulttuurin aika. Asukkaat ja työväki valtaan!

bottom of page